אפריל ב25, 2020

עוגיות בוקר

הימים כבר די הפכו לשגרה, ובתוך השגרה אני אוהבת לגוון. מיכאל לאחרונה קם על הבוקר רעב