אוקטובר ב11, 2020

עוגיות לימון ומנקאי

התאהבתי אני מודה, התאהבתי בענק בירק הכי קטן עלי אדמות. הוא מדהים ביופיו, הוא כובש במרכיבים שלו,